Dynamite 2009 - 31 Diciembre : VALE TUDO PERU VALE TUDO PERU: Dynamite 2009 - 31 Diciembre

jueves, 31 de diciembre de 2009

Dynamite 2009 - 31 Diciembre

DYNAMITE!! 2009: 31 DICIEMBRE 2009
LUGAR: Saitama Super Arena - Saitama, Japan
CARTEL PROVISIONAL:

- Satoshi Ishii (0-0) vs. Hidehiko Yoshida (8-7-1)

Dream Lightweight Championship:
- Shinya Aoki (22-4; #2 Lightweight) vs. Tatsuya Kawajiri (25-5-2; #5 Lightweight)

Super Hulk Openweight Tournament Final:
- Rameau Thierry Sokoudjou (7-4) vs. Ikuhisa Minowa (43-30-8)

- Norifumi "Kid" Yamamoto (17-2) vs. Masanori Kanehara (15-7-5)
- Hayato "Mach" Sakurai (35-9-2) vs. Akihiro Gono (30-15-7)
- Katsuyori Shibata (4-6-1) vs. Hiroshi Izumi (0-1)
- Hideo Tokoro (23-19-1) vs. Marlon Sandro (15-1)
- Alistair Overeem (31-11) vs. Kazuyuki Fujita (15-8)
- Hiroyuki Takaya (12-7-1) vs. Michihiro Omigawa (8-8-1)
- Yosuke Nishijima (0-5) vs. Ray Sefo (2-0)
- Melvin Manhoef (23-6-1) vs. TBA
- Bob Sapp (10-6-1) vs. TBA
- Tim Sylvia (25-6) vs. TBA
- Kazushi Sakuraba (25-12-1) vs. TBA
- Kiyoshi Tamura (33-13-2) vs. TBA
- Hong Man Choi (2-3) vs. TBA

LUCHAS CON REGLAS DE K-1 :
- Masato vs. Andy Souwer

K-1 Koshien (High School) Tournament Finals:
Final: Winner of SF 1 vs. Winner of SF 2
SF 2: Hiroya vs. Masaaki Noiri
SF 1: Katsuki Ishida vs. Shota Shimada
Reserve Bout: Tsukasa Fuji vs. Tatsuya Kusakabe

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deja Tu Mensaje